Bão số 14 đang di chuyển, hướng vào bờ biển Khánh Hòa - Bình Thuận

Bão số 14 đang di chuyển, hướng vào bờ biển Khánh Hòa - Bình Thuận

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, đang hướng đến bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận, có khả năng sẽ đổ bộ vào sáng ngày…

    Tràn dầu – Thảm họa thiên nhiên

    Tràn dầu – Thảm họa thiên nhiên

    Bạn đã bao giờ nghe phương tiện truyền thông, báo đài nói về tràn dầu và những hậu quả của việc tràn dầu gây ra chưa? Bạn có từng nghĩ tại sao tràn dầu không? Thật ra không chỉ tràn…